Software programatora SAS JIG v3.8 [film]


Programowanie KBC programatorem SAS JIG ver. 3.8 na przykładzie laptopa Lenovo G580.