Programowalne KBC


kb9012W niektórych płytach głównych np. pod procesory i3/5/7 drugiej generacji mogą występować programowalne KBC. Zawierają one wewnętrzną pamięć.

W przypadku uszkodzenia wsadu lub wlutowania nowego KBC należy go zaprogramować. Przesłanki wskazujące konieczność zaprogramowania KBC są analogiczne jak w przypadku konieczności przeprogramowania BIOS’u

Przykłady KBC wymagające programowaniato np.: KB9010, KB9012, KB9016, KB9020, KB930.

Programowalne KBC można przekłądać bez programowania wyłącznie do takich samych płyt. W przypadku przełożenia do innego modelu płyty należy KBC ponownie zaprogramować.

KBC te można programować w płycie przez złącze klawiatury lub po wylutowaniu przez adapter. Do programowania wymagany jest programator obsługujący te KBC.

W przypadku braku programatora istnieje możliwość zakupu zaprogramowanego już KBC.